Ban tổ chức chương trình "Sóng" đã bắt đầu mở bán vé chương trình tại nhà hát Tháng Tám. Quý vị vui lòng liên hệ 0388569139 để được giảm 10% giá vé. Xin trân trọng cảm ơn!