Sáng 26/6, tại Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (26/6/1959 – 26/6/2019). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND  thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Khoa học và Công nghệ thành phố đã tích cực nghiên cứu, tham mưu cho thành phố ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản, chính sách về hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện của địa phương. Hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ được nâng lên một nước, gắn bó chặt chẽ với sản xuất và đời sống, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, phản biện, xây dựng các căn cứ khoa học góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gia tăng sức cạnh tranh hàng hóa của doanh nghiệp trên thị trường và thúc đẩy đổi mới công nghệ, từng bước tiếp cận công nghệ hiện đại, công nghệ cao. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, ngành Khoa học và Công nghệ thành phố góp phần thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao và biểu dương thành tích các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, ngành Khoa học và Công nghệ thành phố sẽ không ngừng phát triển, đóng góp thiết thực hơn nữa cùng cả nước đưa Khoa học và Công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ  – tiền thân là Ban Khoa học Kỹ thuật đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi giai đoạn. Trải qua các thời kỳ, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm tốt công tác tham mưu định hướng phát triển khoa học và công nghệ, tham mưu cho thành phố ban hành nhiều Nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quan trọng về khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng biểu dương và chúc mừng những thành tích, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ, góp phần quan trọng đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, gắn kết khoa học và công nghệ với sản xuất và đời sống, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của thành phố.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao Kỷ niệm chương

Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố tặng bức trướng với nội dung “Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo”; Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển ngành khoa học và công nghệ và phát triển thành phố; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2014 – 2018. Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và công nghệ cho 23 cá nhân.

Nguyễn Hải

 Nguồn. haiphong.gov.v