Thắp sáng nhà hát thành phố - kế hoạch sáng đèn là một trong những hoạt động quan trọng của nhà hát, ngoài những mục đích quan trọng về kinh tế, chính trị, du lịch, hoạt động còn góp phần gieo vào lòng người dân đất cảng những cảm xúc tự hào, yêu thương khi nhìn về nơi chứa đựng dấu ấn nghệ thuật cùng di tích lịch sử của mảnh đất hoa phượng đỏ...