Đại hội đại biểu hội nữ doanh nhân Hải Phòng lần thứ IV

03/10/2023

Ngày 3/10/2023 tại nhà hát lớn thành phố Hải Phòng đã tổ chức ĐHĐB hội nữ doanh nhân thành phố Hải Phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với gần đại...

Lịch sử Nhà hát Thành phố Hải Phòng

Lịch sử Nhà hát Thành phố Hải Phòng

12/11/2019

Nơi đây có tới 96 di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia, hơn 100 di tích lịch sử văn hoá cấp Thành phố. Trong đó nhà hát Thành phố – một di tích lịch...

Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng - nhiệm vụ

12/11/2019

Chức năng nhiệm vụ của Nhà hát thành phố

Đăng kí nhận Giới thiệu