Ảnh liên quan: 
Ngày 26/9/2020 Tại Nhà Hát TP Hải Phòng công diễn và phát sóng trực tiếp trên THP vở chèo "Hoàng Đế Tiền Lê" của Đoàn chèo Hải Phòng. Công trình chào mừng Đại hội Đảng Bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI.