Tổ chức biểu diễn

Tổ chức biểu diễn

23/06/2022

- Cung cấp nhân sự biểu diễn: MC, ca sĩ, dancer, xiếc, rối,... - Lên ý tưởng, kịch bản chương trình nghệ thuật, hội thảo, team building, galadinner...

Liên hoan văn nghệ

Liên hoan văn nghệ

12/11/2019

Liên hoan văn nghệ quần chúng

Cho thuê hội nghị

12/11/2019

Cho thuê không gian và các thiết bị âm thanh, ánh sáng nhà hát tháng Tám và nhà hát lớn thành phố cho các chương trình hội thảo, nghệ thuật,...

Đăng kí nhận Dịch vụ