Với những gương mặt làm nên thương hiệu : NSƯT Chí Trung - NSƯT Đức Khuê - NSƯT Ngọc Bích - NSƯT Minh Phương - NSƯT Ngọc Huyền - NSƯT Quốc Tuấn - NSƯT Đức Thịnh - Tú Oanh - Ngọc Tuấn - Như Trang - Thanh Dương - Bá Anh - Quang Ánh - Nguyệt Hằng - Thanh Bình - Thùy Dương - Lệ Quyên.

Đại diện: 
Mua vé online: datve.nhahattuoitre.vn. Hotline: 0789.05.99.88 - 024.22409025
Ngày diễn: 
Một đêm duy nhất 20h00, Ngày 2/7/2023, Tại Nhà hát Tháng Tám - TP. Hải Phòng