Chức năng, nhiệm vụ:

+ Tổ chức các hoạt động văn hoá , nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng của Thành phố.

+ Tổ chức các hoạt động văn hoá , nghệ thuật, hội nghị , hội thảo, họp báo 

+ Tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật chất lượng cao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Nhà Hát và theo qui định của pháp luật.

 

Ảnh liên quan: