Ngày 3/10/2023 tại nhà hát lớn thành phố Hải Phòng đã tổ chức ĐHĐB hội nữ doanh nhân thành phố Hải Phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với gần đại biểu từ các Hiệp hội/Hội Nữ doanh nhân tỉnh, thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phố, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân trên cả nước. Xin chúc mừng Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp!