Cho thuê không gian và các thiết bị âm thanh, ánh sáng nhà hát tháng Tám và nhà hát lớn thành phố cho các chương trình hội thảo, nghệ thuật,...