Nhà hát lớn thường xuyên phục vụ các Liên hoan văn nghệ của  Ban, ngành và các Doanh nghiệp trong và ngoài thành phố như: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở ngoại vụ, Cục hải quan thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật..........

Ảnh liên quan: 
Liên hoan văn nghệ
Liên hoan văn nghệ
Giá vé: 
Vé mời