- Cung cấp nhân sự biểu diễn: MC, ca sĩ, dancer, xiếc, rối,...

- Lên ý tưởng, kịch bản chương trình nghệ thuật, hội thảo, team building, galadinner,...