Sáng 02/7/2019, tại Nhà hát thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, gia đình và thể dục thể thao 6 tháng đầu năm - Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”.
 

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng; đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng; lãnh đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Thể dục Thể thao, Trung tâm Văn hóa Thông tin các quận, huyện; các Nghệ nhân được trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Nghệ nhân ưu tú”; các cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen; dự và đưa tin còn có các đồng chí phóng viên: Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố.
 

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hải Phòng được thực hiện theo quy định và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động; thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa - xã hội thành phố lành mạnh, văn minh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại hạn chế do một số cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của Ngành đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, điều kiện cơ sở vật chất nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu. Dẫn đến công tác chỉ đạo, điều hành của một số địa phương, đơn vị còn thiếu chủ động và chậm trễ; nguồn lực đầu tư, cơ sở vật chất chưa được quan tâm chú trọng ; chất lượng tham mưu và trách nhiệm của một số phòng, đơn vị chưa cao.
 

Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Văn hóa và Thể thao đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ nổi bật như: Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng, kỷ niệm ngày lễ lớn của thành phố và đất nước; đã tích cực tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng nhiều báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, chiến lược quan trọng về phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao; Tiếp tục triển khai Đề án công trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa xếp hạng cấp thành phố, giai đoạn 2018 - 2025, phân kỳ năm 2019 và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa năm 2019; Nhiều hoạt động trong lĩnh vực gia đình được triển khai hiệu quả thiết thực, công tác gia đình tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay với sự công tâm và trách nhiệm của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ 2 thành phố Hải Phòng, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương, thành phố Hải Phòng vinh dự có 03 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu cao quý - Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo cụ thể : trong thời gian tới, ngành Văn hóa và Thể thao cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm 2019; sớm nghiên cứu, đề xuất chủ đề và kế hoạch tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2020 gắn với kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng; Chuẩn bị tốt lực lượng nghệ sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các liên hoan, hội diễn và các giải thi đấu thể thao trong nước, quốc tế năm 2019 và đăng cai tổ chức thành công các giải thể thao quốc gia, quốc tế khi được lựa chọn và ủy nhiệm tổ chức tại thành phố Hải Phòng; Hoàn thành việc thực hiện kiện toàn, sắp xếp, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đảm bảo yêu cầu tiến độ đã giao tại Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng khẳng định với tinh thần quyết tâm tiếp tục nỗ lực phát huy thành tích, kết quả đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm 2019, với ý thức trách nhiệm cao nhất, đánh giá khách quan khó khăn và thuận lợi, đặc biệt nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục. Toàn Ngành quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện và chất lượng các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác năm 2019 và các nhiệm vụ đột xuất khác. Tại Hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” cho 03 nghệ nhân của thành phố; đồng thời thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tại Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018.
 

Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố
và đồng chí Lê Văn Quý, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao  
trao tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”
và tặng hoa chúc mừng các nghệ nhân

 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đã trao tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 56 cá nhân trong và ngoài Ngành Văn hóa và Thể thao đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp văn hóa và thể thao thành phố.
 

Nguồn: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=VHTT&MenuID=3152&ContentID=148875