Sân khấu truyền hình - Vở kịch nói Tôi và chúng ta (Nhà hát lớn Hải Phòng)

Sân khấu truyền hình - Vở kịch nói Tôi và chúng ta (Nhà hát lớn Hải Phòng)

04/12/2020

Đoàn kịch nói Hải Phòng diễn vở “Tôi và Chúng Ta”: Sức hấp dẫn mới từ một tác phẩm kinh điển!

Đăng kí nhận Sân khấu truyền hình Hải Phòng ( biểu diễn tại Nhà hát lớn Hải Phòng)