Ảnh liên quan: 
Ngày diễn: 
20h Chủ nhật ngày 23/07/2023