Liên hoan kịch nói Toàn quốc - 2021 diễn ra từ ngày 05 đến ngày 16 tháng 11 năm 2021 Tại Nhà hát Tháng Tám.

Ảnh liên quan: