Vở kịch kể về cuộc đời của Lê Chí – một họa sĩ mù bị thương bởi chiến tranh. Oanh - vợ Chí - đến nhờ bác sĩ Thành là người quen cũ, đang làm chủ một công trình thực nghiệm ghép giác mạc để mong muốn chồng mình được nhìn thấy ánh sáng. Công cuộc đi tìm ánh sáng của vợ chồng Lê Chí – Kim Oanh gặp nhiều khó khăn bởi không ai dễ dàng tình nguyện hiến đi đôi tròng mắt của mình, kể cả những người đã chết.

Vở kịch chạm đến vấn đề hiện đại về tinh thần tự nguyện, lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp hiến tặng mô, tạng cơ thể để mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho nhiều người khác.