Liên hệ 0388569139 để được giảm 10% giá vé so với giá gốc