Với nhận thức đề tài giáo dục là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết những nảy sinh từ nền giáo dục: Giữa cái cũ và cái mới, giữa bảo thủ, cố hữu và đổi mới, giữa lý thuyết xa rời thực tại và cái hiện hữu của đời sống đương đại…

Trước những vấn đề bức thiết của đời sống xã hội: Đoàn kịch nói Hải Phòng đã dựng vở: “Đợi đến mùa xuân” cho ra mắt công chúng khán giả. Cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa những biểu hiện kém văn hóa, phi giáo dục với những niềm tin về một nền giáo dục lành mạnh, trong trẻo và tươi sáng như mùa xuân lại đang diễn ra ở nơi này. Và niềm tin rằng Tuổi trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường có thể có những khiếm khuyết, lệch lạc nhưng nếu người lớn chúng ta, đặc biệt là thầy cô giáo phải có tình yêu thương, niềm tin vào các em và phải là tấm gương tốt thì chắc chắn sẽ đưa vào đời những công dân hữu ích.